НАЧАЛО

НАЧАЛО
НАЧАЛО2019-09-24T11:49:00+02:00

Международният фестивал-конкурс „Славянски Венец“ се провежда от 2000 г. на територията на детски-младежки комплекс „Албатрос“, Република България.
В него участват детски, юношески колективи и солови изпълнители от Украйна, Русия, Беларус, Армения, Грузия, Латвия, Литва, Естония, Молдова, Казахстан и Узбекистан, в номинации: вокал, хореография, инструментален, оригинален и театрален жанрове. Главната цел на Фестивал-конкурса – да създаде за деца и юнощи възможност за творческа комуникация, да се разкрият нови таланти, да им се даде възможност да се запознаят с националната славянска култура и изкуство.

  • Развитие на славянската култура и укрепване на международното сътрудничество.
  • Запознаване с най-добрите творчески колективи, създаване на творчески контакти между колективите, обмяна на професионален опит между страните участващи във фестивала в областта на художественото обучение на децата, юношите и младежите.
  • Създаване на условия за подкрепа и развитие на творчеството на децата и юношите.
  • Привличане на водещи специалисти в областта на културата и видни деятели на културата да сътрудничат с детските и младежките колективи.
  • Подобряване на професионалните умения и квалификации на ръководителите, учителите, творческите колективи и изпълнители.

На фестивала са поканени и деца с ограничени възможности с цел да се стимулира развитието на художественото им творчество като средство за тяхната рехабилитация и социална адаптация.

Децата и младежите не само ще участват активно в самия процес на фестивала, но и ще си починат на красивото Черноморско крайбрежие на България.   

Гостоприемната Българска земя кани всички на празника на изкуствата.

ФЕСТИВАЛИ „СЛАВЯНСКИ ВЕНЕЦ“
Славянски Венец 2019

Славянски Венец
2020

Славянски Венец 2019

Славянски Венец
2019

Славянский венец – 2018

Славянски Венец
2018

Славянски Венец – 2017

Славянски Венец
2017

Славянски Венец – 2016

Славянски Венец
2016

Славянски Венец – 2015

Славянски Венец
2015

Славянски Венец – 2014

Славянски Венец
2014

Славянски Венец  2013

Славянски Венец
2013

Славянски Венец – 2012

Славянски Венец
2012

Славянски Венец   2011

Славянски Венец
2011

Славянски Венец  2010

Славянски Венец
2010

ХОТЕЛИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ
Хотел РОСИЦА 3*

ХОТЕЛ РОСИЦА 3*

ХОТЕЛ ЧАЙКА 2*

ХОТЕЛ ЧАЙКА 2*