Славянски Венец – Фестивали 2014

/Славянски Венец – Фестивали 2014
Славянски Венец – Фестивали 20142018-12-20T11:07:27+02:00


Международният фестивал-конкурс „Славянски Венец“ се провежда  на територията на детски-младежки комплекс „Албатрос“, Република България.
В него участват детски, юношески колективи и солови изпълнители от Украйна, Русия, Беларус, Армения, Грузия, Латвия, Литва, Естония, Молдова, Казахстан и Узбекистан, в номинации: вокал, хореография, инструментален, оригинален и театрален жанрове. Главната цел на Фестивал-конкурса – да създаде за деца и юнощи възможност за творческа комуникация, да се разкрият нови таланти, да им се даде възможност да се запознаят с националната славянска култура и изкуство.

На тази страница, за да Ви представи фестивали 2014 г.