Международен фестивал – конкурс  “СЛАВЯНСКИ ВЕНЕЦ” Одеса, 19-20.10.2019

/Международен фестивал – конкурс  “СЛАВЯНСКИ ВЕНЕЦ” Одеса, 19-20.10.2019
Международен фестивал – конкурс  “СЛАВЯНСКИ ВЕНЕЦ” Одеса, 19-20.10.20192019-10-21T10:11:26+02:00

Скъпи приятели!

Ежегодните международни фестивали и конкурси са познания към нови творчески пътища, международен обмен на знания и опит, укрепване на приятелски връзки на деца и младежи.

Международен фестивал – конкурс “СЛАВЯНСКИ ВЕНЕЦ”

квалификационен кръг

Сваляне на материали за фестивала (файл *.doc)
Описане на фестивала
Заявка за участие във фестивала

На Международен фестивал-конкурс се канят детски и младежки колективи и солисти от славянските страни, ОНД и Европа. Показване на високо майсторство и запознаване с творчеството на другите деца, обмен на творчески опит и намиране на много нови приятели – това са основните цени на организаторите на фестивала-конкурс. На фестивала се канят и деца с ограничени възможности с цел да се стимулира развитието на художественото им творчество и също и като средство за рехабилитация и социална адаптация. Гостоприемната българска земя кани всички на празника на изкуствата.
Децата и младежите не само активно участват в самия фестивал, но и почиват на прекрасното Черноморско крайбрежие на България.

А за тези, които просто идват, за да подкрепят своите деца, фестивалът „Славянски венец” оставя ярък, цветен празник от неповторимото лято!

От Организационния комитет

 

Международен фестивал – конкурс “СЛАВЯНСКИ ВЕНЕЦ”

квалификационен кръг


Организатор и учредител на фестивала

Туристическа компания «Турал», «T hotels» (България)

«Wonder Fest Georgia» (Грузия)

Срокове и място на провеждане на фестивала-конкурс

Одеса (Украина)

от 19 до 22.10 2019

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ФЕСТИВАЛА

Главната цел на Фестивал-конкурса е да създава за децата и младежите възможности за творческо общуване, да открива нови таланти, да дава възможност за запознаване с образци на националните славянски култури и изкуства.

  • Развитие на славянската култура и засилване на международните сътрудничества.
  • Запознаване с най-добрите творчески колективи, установяване на творчески контакти между колективите, обмен на опит между страните – участници във фестивала.
  • Създаване на условия за поддържане и развитие на детското и младежкото творчество.
  • Привличане за сътрудничество на детските и младежки колективи на водещи специалисти на културата и видни деятели на изкуството.
  • Повишение на професионалните умения и квалификации на ръководители и педагози, творчески колективи и изпълнители.