Международен фестивал – конкурс “СЛАВЯНСКИ ВЕНЕЦ”, Варна, 24-30.08.2020

/Международен фестивал – конкурс “СЛАВЯНСКИ ВЕНЕЦ”, Варна, 24-30.08.2020
Международен фестивал – конкурс “СЛАВЯНСКИ ВЕНЕЦ”, Варна, 24-30.08.20202019-08-16T10:24:29+02:00

Скъпи приятели!

Ежегодните международни фестивали и конкурси са познания към нови творчески пътища, международен обмен на знания и опит, укрепване на приятелски връзки на деца и младежи.

Международен фестивал – конкурс “СЛАВЯНСКИ ВЕНЕЦ” 

На Международен фестивал-конкурс се канят детски и младежки колективи и солисти от славянските страни, ОНД и Европа. Показване на високо майсторство и запознаване с творчеството на другите деца, обмен на творчески опит и намиране на много нови приятели – това са основните цени на организаторите на фестивала-конкурс. На фестивала се канят и деца с ограничени възможности с цел да се стимулира развитието на художественото им творчество и също и като средство за рехабилитация и социална адаптация. Гостоприемната българска земя кани всички на празника на изкуствата.
Децата и младежите не само активно участват в самия фестивал, но и почиват на прекрасното Черноморско крайбрежие на България.

А за тези, които просто идват, за да подкрепят своите деца, фестивалът „Славянски венец” оставя ярък, цветен празник от неповторимото лято!

От Организационния комитет

 

Международен фестивал – конкурс “СЛАВЯНСКИ ВЕНЕЦ”

Организатор и учредител на фестивала

Туристическа компания «Турал», «T hotels» (България)

«Wonder Fest Georgia» (Грузия)

Срокове и място на провеждане на фестивала-конкурс

ДМК „АЛЬБАТРОС” – Св. Св. Константин и Елена

от 24 до 30 август 2020

ПРОГРАММА

24.08 – 1-ви ден
– репетиция 
– откриването на фестивала

25.08 – 2-ри ден (Конкурсен)
– конкурсен ден
– дискотека

26.08 – 3-ти ден 
– среща на ръководителите на колективите
– Гала-концерт и награждаване

27.08 – 4-ти ден
– Нептунова вечер (водно парти на басейн)
– дискотека за участниците и банкет за мениджъри

28.08 – 5-ти ден
– вечер сбогом с морето, фестивала, журито на плажа

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ФЕСТИВАЛА

Главната цел на Фестивал-конкурса е да създава за децата и младежите възможности за творческо общуване, да открива нови таланти, да дава възможност за запознаване с образци на националните славянски култури и изкуства.

 • Развитие на славянската култура и засилване на международните сътрудничества.
 • Запознаване с най-добрите творчески колективи, установяване на творчески контакти между колективите, обмен на опит между страните – участници във фестивала.
 • Създаване на условия за поддържане и развитие на детското и младежкото творчество.
 • Привличане за сътрудничество на детските и младежки колективи на водещи специалисти на културата и видни деятели на изкуството.
 • Повишение на професионалните умения и квалификации на ръководители и педагози, творчески колективи и изпълнители.

 

Условия за участие в Фестивала – лято 2020 и квалификационни обиколки (2019-2020)

В конкурса вземат участие детски, младежки и възрастните колективи и отделни изпълнители до 85 г.  в категории вокал, хореография, инструментал, театрален и оригинален жанр, художествени занаяти.

Конкурсни номинации и възрастови категории.

I. Вокал  /естрада, народно пеене, академическо пеене/.

 1. Соло.
 2. Ансамбъл /дует, трио, квартет и др./
 3. Хор.
 • 1 възрастова категория – до  7 г.
 • 2 възрастова категория – 7 – 9 г.
 • 3 възрастова категория – 10 – 12 г.
 • 4 възрастова категория – 13 – 15 г.
 • 5 възрастова категория – 16 – 25 г.
 • 6 възрастова категория – 25 +  г.
 • 7 възрастова категория – мамино слънце

Критерии за оценка

 • музикалност, артистична интерпретация на музикалното произведение;
 • чистота на интонацията и качество на звука;
 • красота на тембъра и сила на гласа;
 • сценично поведение;
 • сложност на репертоара;
 • съответствие на репертоара с изпълнителските възможности и възрастовата категория на изпълнителя;
 • изпълнителско майсторство.

II. Хореография/естрада, народна, классическа, бални танци, улични танци/Hip Hop Dance,  C-walk, krump, ragga, dancehall, break dance, Popping, Locking, House Dance /

 1. Соло.
 2. Ансамбли /дует, трио, квартет и др.
 • 1 възрастова категория – до  7 г.
 • 2 възрастова категория – 7 – 9 г.
 • 3 възрастова категория – 10 – 12 г.
 • 4 възрастова категория – 13 – 15 г.
 • 5 възрастова категория – 16 – 25 г.
 • 6 възрастова категория – 25 +  г.
 • 7 възрастова категория – мамино слънце

 Критерии за оценка.

 • майсторство на изпълнението – техника на движения;
 • композиционна структура на изпълнението;
 • съответствие на репертоара с възрастовата категория на изпълнителя;
 • сценичност /пластика, костюм, реквизит, култура на изпълнението/;
 • подбор и съответствие на музикалния и хореографския материал;
 • артистичност, разкриване на художествения образ.

III. Инструментален жанр /народен, класически и др./

Разполагаме с пиано.

Всички други музикални инструменти се обезпечават от самите участници във фестивала.

 1. Соло.
 2. Ансамбъл /дует, трио, квартет и др./
 • 1 възрастова категория – до  7 г.
 • 2 възрастова категория – 7 – 9 г.
 • 3 възрастова категория – 10 – 12 г.
 • 4 възрастова категория – 13 – 15 г.
 • 5 възрастова категория – 16 – 25 г.
 • 6 възрастова категория – 25 +  г.
 • 7 възрастова категория – мамино слънце

Критерии за оценка:

 • степен на владение на музикалния инструмент;
 • чистота на интонациите и музикалната структура;
 • сложност на репертоара;
 • технически възможности на ансамблово изпълнение;
 • музикалност, артистичност, художествена трактовка на музикалното произведение;
 • творческа индивидуалност /за солисти/.

IV. Оригинален жанр /пластичен етюд, еквилибристика, жонглиране, клоунада, демонстрации на спортни клубове и асоциации./

 1. Соло.
 2. Ансамбъл.

    * Циркови групи са поканени да представят програма.

 • 1 възрастова категория – до  7 г.
 • 2 възрастова категория – 7 – 9 г.
 • 3 възрастова категория – 10 – 12 г.
 • 4 възрастова категория – 13 – 15 г.
 • 5 възрастова категория – 16 – 25 г.
 • 6 възрастова категория – 25 +  г.
 • 7 възрастова категория – мамино слънце

Критерии за оценка:

 • Ниво на циркова подготовка и умения за успешно представяне;
 • технически възможности на изпълнителя;
 • артистичност, сценичност /пластика, костюм, култура на изпълнението/;
 • творчески подход в подпора на репертоара;
 • сложност на програмата;
 • художествено оформление на програмата, реквизит.

V. Театрален жанр /в конкурса се приема участие на аматьорски колективи от всички видове на театралното изкуство/.

 • Колективите представят на конкурса малки сценични епизоди, моноспектакли, етюди, сцени от спектакли или пиеси, които имат композиционно завършен характер.
 • Няма разделения на възрастови групи.

Критерии за оценка:

 • пълнота и изразителност на произведенията;
 • разкриване и яркост на художествените образи, степен на изпълнение;
 • сценичност /пластичност, костюм, култура на изпълнение/;
 • художествено оформление на спектакъла, реквизит;
 • дикция на актьорите;
 • съответствие на репертоара с възрастовите особености на изпълнителите.

VI. Художествени занаяти /художествена бродерия; дантели (ръчно тъчене, гоблени;; художествено везане; картини на тъкани; картини на дърво и стъкло; художествена обработка на дърво; дърворезба; изделия от кора; художествена обработка на кожи; художествена обработка на метал; грънчарство; изделия от глина; флористика; оригами/.

 • 1 възрастова категория – до  7 г.
 • 2 възрастова категория – 7 – 9 г.
 • 3 възрастова категория – 10 – 12 г.
 • 4 възрастова категория – 13 – 15 г.
 • 5 възрастова категория – 16 – 25 г.
 • 6 възрастова категория – 25 +  г.
 • 7 възрастова категория – мамино слънце

По време на мини-изложбите ще се проведат майсторски класове.

Критерии за оценка:

 • творческа индивидуалност и умения на участника, владеене на избраната технология;
 • отразяване на заявената тема;
 • съхранение и използване на народните традиции в представените изделия;
 • новаторство и оригиналност;
 • високи нива на умения, художествен вкус, техника на изпълнение;
 • съответствие на работата с възрастта на участника;
 • естетически вид на изделието.

/На фестивала не се приемат творби, направени по готови схеми, модели, рисунки, по фабрични или други образци/

 

Конкурсни изисквания

     Участниците в конкурса е нужно да предоставят следните документи

 • попълнен формуляр за кандидатстване за участие
 • продуцентите на звукозаписи
 • по електронен път на: slavynskiy.venets@gmail.com не по-късно от 10 дни преди началото.
 • Вокални изпълнители /солисти, дуети, ансамбли/ изпълняват по едно произведение с обща продължителност не повече от 3 минути (срещу допълнително заплащане на 2-ро, 3-то произведение). (не повече от 4 мин)
 • Хореографски колективи изпълняват един танц в една категория до 3 минути, а соло изпълнение до 2 минути (срещу допълнително заплащане на 2-ро, 3-то произведение).. (не повече от 5 мин)
 • Солисти инструменталисти изпълняват едно произведение с обща продължителност до 3 минути, а инструментални ансамбли до 4 минути (срещу допълнително заплащане на 2-ро, 3-то произведение).. (не повече от 4 мин)
 • Колективи в оригиналния жанр изпълняват една композиция до 5 минути (срещу допълнително заплащане на 2-ро, 3-то произведение)..
 • Колективи в театралния жанр изпълняват едно произведение до 10 минути.
 • Художествени занаяти – От всеки автор се приемат не повече от 5 творби, от колективи – не повече от 10 творби. За издания на каталога заедно с твърдение се изпращат снимка страна на фона на неговите творби.

Всички творби следва да бъдат оформени и готови за експозиция. На обратната страна на експоната следва да бъде прикрепен етикет.

ВНИМАНИЕ: молим за строго придържане към регламента!

Всички жанрове, за да присъстват на отваряне и затваряне, трябва да имат произведения да не са конкурентни

(участие в откриването и закриването безплатно и по желание на колектива)

 

 Награждаване на участнице

 • Резултатите и награждаванията от конкурса се провеждат по отделните категории, като се взема предвид възрастовите категории, предоставя се присъждане на Гран-при, три призови места, и на победителите се връчват диплом и специални награди.
 • При ситуации, когато няма достойни претенденти за Гран-при и призови места – не се присъждат награди.
 • Допуска се дублиране на призови места /две първи места, втори и т.н/.
 • Програмата на Гала-концерта се определя на основание решение на журито.
 • Решението на журито се явява окончателно и не подлежи на изменение.

Награждаване

 • Резултати от конкурса и награждаването се извършват по категории отделно, с възрастови категории, предвиждат присъждане на званието шампион на Гран при, три от първите места, както и носители с връчване на дипломи и специални награди. (Награда на Турал, Награда на журито).
 • При възникване на ситуация, когато няма достойни кандидати за Гран при на призови места – тези места не се присъждат.
 • Допуска се дублирането на първите места /два първо място, второ място и т.н./ за резултатите от конкурса.
 • Програма на Гала-концерта определя режиссерско – постановочная група въз основа на решенията на журито.
 • Решението на журито е окончателно и не подлежи на промяна.


Според резултатите от квалификационните обиколки във всеки град са избрани:

 • 5 екипи, които ще получат безплатно участие във фестивала-конкурс през лятото в България.
 • 1 колектив/солист Награда Турала (400 евро).
 • 1 колектив/солист на Гран При на (800 евро). Гран При и ценна награда в парично изражение (в брой) ще бъдат на финалите в България.
  Финалите ще се проведат в к. к Константин и Елена, гр. Варна, България:
  1) 21.06 – 28.06;
  2) 16.08 – 23.08

Също така на всички участници в отброчных обиколки получават дипломи и имат възможност да участват на финала на фестивала-конкурс в България през лятото на 2020 г.
Групи имат възможност безплатно:

 • да излезе извън площадката концерт на професионална сцена в Златни Пясъци;
 • пее в дует или танцува с членовете на журито, заслуженными артисти (по избор на изпълнител)
 • посещение на майсторски класове по вокал и хореография от професионалисти;
 • да излезе за откриване и закриване на фестивала (не конкурсна композиция);
 • да излезе в професионален концерт със звездите;
 • да влезем в флэшмобе;
 • конкурират за ценни награди: Награда на журито, Награда Турала, Гран-при, писане на песни от звезди, както и безплатно участие в Грузия, Украйна, в различни фестивали.

Технические изисквания

 • Всички песни трябва да бъдат записани върху Flash-носител с високо качество на звука.
 • Всеки запис трябва да бъде на отделен носител с посочване на заглавия на произведения, на името на ансамбъла или фамилното име на изпълнител, както и на продължителността на звучене на този произведения, с посочване с точки или по обьявке.
 • Звукозапис на поща slavynskiy.venets@gmail.com  предварително не по-късно от 3 дни преди началото (а също и да имат при себе си в деня на речта).
 • Не се допуска реч певци под продуцентите на звукозаписи „+“
 • В заявлението трябва да посочите ли нужда от разпределението на помещенията или на работа ще се извършва на един блок.
 • Всички оферти скидываются на поща slavynskiy.venets@gmail.com не по-късно от 10 дни преди началото на фестивала.

Общи условия

 • Подготовката и провеждането на фестивала се осъществява от организационния комитет.
 • Организационният комитет утвърждава жури за всяка категория, което се формира от водещи специалисти по култура и изкуства.
 • Организационният комитет има право да използва и разпространява /без плащане на хонорар на участници и гости на конкурса/ аудио- и видеозаписи, печати и други продукции, направени по време на провеждането на конкурса и на последващите действия.
 • За публикуване на статии за колективите /солистите/ на сайта на организаторите и за подготовка на информационните материали е необходимо предоставянето на информационен лист, който следва да включва биография, интересни факти от живота на колектива /солиста/, две цветни снимки.
 • Участниците във фестивала имат право да рекламират свой спонсор. За това участниците следва да изпратят в електронен вид лого на спонсора /ако има/, име на фирмата, име на управителя.
 • Екип трябва да имат съответния брой придружаващи /15 деца + 1 на ръководител/, на която е издаден нотариално заверено съгласие на двамата родители за излизане на детето в чужбина и които носят пълна отговорност за опазване на живота и здравето на децата.
 • Неспазване на условията на тази разпоредба води до изключване от участие във фестивала.
 • Въпроси, които не са споменати в настоящото приложение, се решават от организационния комитет.

 

Допълнителна информация

 • Организаторите си запазват правото да снимате снимки и видео по време на състезанието, разпространение на видео, аудио и фото
 • Ръководителите са отговорни за здравето и безопасността на своите състезатели
 • Заяки за участие в конкурса предполагат приемане на правилата за конкурса
 • Участниците в конкурса са на мястото на провеждане на конкурса за своя сметка
 • Всички въпроси, които не са посочени в Позиция да решават организаторите на конкурса
 • Организаторите си запазват правото да програму конкурса промяна.
 • За промени в конкурсната програмы да докладва на организаторите не по-късно от 2 седмици преди началото на конкурса.