VII Международен фестивал – съдружие „Славянски венец”

/VII Международен фестивал – съдружие „Славянски венец”
VII Международен фестивал – съдружие „Славянски венец”2019-06-15T10:11:53+02:00

Скъпи приятели!

Ежегодните международни фестивали и конкурси са познания към нови творчески пътища, международен обмен на знания и опит, укрепване на приятелски връзки на деца и младежи.

На VII Международен фестивал-съдружие се канят детски и младежки колективи и солисти от славянските страни, ОНД и Европа. Показване на високо майсторство и запознаване с творчеството на другите деца, обмен на творчески опит и намиране на много нови приятели – това са основните цени на организаторите на фестивала-конкурс. На фестивала се канят и деца с ограничени възможности с цел да се стимулира развитието на художественото им творчество и също и като средство за рехабилитация и социална адаптация. Гостоприемната българска земя кани всички на празника на изкуствата.
Децата и младежите не само активно участват в самия фестивал, но и почиват на прекрасното Черноморско крайбрежие на България.

От Организационния комитет


Сваляне на материали (файл *.doc)

Описание

Програма

Заявка за участие

VII Международен фестивал – съдружие

“С л а в я н с к и    в е н е ц”

Организатор и учредител на фестивала-съдружие

Туристическа компания „ТУРАЛ” и туристическа компания  «Wonder Fest Georgia» 

Под пaтрoнажа на Кметство г. Варны

  

Срокове и място на провеждане фестивала-съдружие

ДМК „АЛБАТРОС” – Св. Св. Константин и Елена

от 23 юли до 28 юли 2019 г.

ПРОГРАМА НА VII МЕЖДУНАРОДЕН  ФЕСТИВАЛ – СЪДРУЖИЕ „СЛАВЯНСКИ ВЕНЕЦ”

23.07.2019

Пристигане, регистрация, настаняване на участниците и гостите на фестивала.

Запознаване с площадката, техническите служби, консултации.

Мероприятия по план на ДМЦ «Албатрос»

Подготовка и тържествено откриване на фестивала.

24.07.2019г.

Подготовка и репетиция.

Провеждане на конкурсна програма.

Дискотека и мероприятия по плана на ДМК „Албатрос“.

25.07.2019г.

Почивка на море и екскурзионна програма.

Дискотека и мероприятия по плана на ДМК „Албатрос“.

26.07.2019г.

Репетиция на закриване на фестивала. Обяд.

Гала-Концерт и закриване на фестивала. Награждаване на победителите.

27.07.2018г.

Прощална дискотека.

примечание

*Анимационна и екскурзионна програмата ще получите отделно.

*Екскурзионна програма се заплаща допълнително

/цената на 3-те около 50-80 евро/

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ФЕСТИВАЛА “Славянски венец”

Главната цел на Фестивал-конкурса е да създава за децата и младежите възможности за творческо общуване, да открива нови таланти, да дава възможност за запознаване с образци на националните славянски култури и изкуства.

 • Развитие на славянската култура и засилване на международните сътрудничества.
 • Запознаване с най-добрите творчески колективи, установяване на творчески контакти между колективите, обмен на опит между страните – участници във фестивала.
 • Създаване на условия за поддържане и развитие на детското и младежкото творчество.
 • Привличане за сътрудничество на детските и младежки колективи на водещи специалисти на културата и видни деятели на изкуството.
 • Повишение на професионалните умения и квалификации на ръководители и педагози, творчески колективи и изпълнители.

Условия за участия във Фестивал

В конкурса вземат участие детски и младежки колективи и отделни изпълнители от 7 до 18 г. В категории вокал, хореография, инструментал, театрален и оригинален жанр, художествени занаяти.

Конкурсни номинации и възрастови категории.

I. Вокал  /естрада, народно пеене, академическо пеене/.

 1. Соло.
 2. Ансамбъл /дует, трио, квартет и др./
 3. Хор.
 • 1 възрастова категория – 7 – 9 г.
 • 2 възрастова категория – 10 -12 г.
 • 3 възрастова категория – 13 -15 г.
 • 4 възрастова категория – 16 -18 г.

Критерии за оценка

 • музикалност, артистична интерпретация на музикалното произведение;
 • чистота на интонацията и качество на звука;
 • красота на тембъра и сила на гласа;
 • сценично поведение;
 • сложност на репертоара;
 • съответствие на репертоара с изпълнителските възможности и възрастовата категория на изпълнителя;
 • изпълнителско майсторство.

II. Хореография/естрада, народна, классическа, бални танци, улични танци/Hip Hop Dance,

 C-walk, krump, ragga, dancehall, break dance, Popping, Locking, House Dance /

 1. Соло.
 2. Ансамбли /дует, трио, квартет и др.
 • 1 възрастова категория – 7 – 9 г.
 • 2 възрастова категория – 10 -12 г.
 • 3 възрастова категория – 13 -15 г.
 • 4 възрастова категория – 16 -18 г.

 Критерии за оценка.

 • майсторство на изпълнението – техника на движения;
 • композиционна структура на изпълнението;
 • съответствие на репертоара с възрастовата категория на изпълнителя;
 • сценичност /пластика, костюм, реквизит, култура на изпълнението/;
 • подбор и съответствие на музикалния и хореографския материал;
 • артистичност, разкриване на художествения образ.

III. Инструментален жанр /народен, класически и др./

Разполагаме с пиано.

Всички други музикални инструменти се обезпечават от самите участници във фестивала.

 1. Соло.
 2. Ансамбъл /дует, трио, квартет и др./
 • 1 възрастова категория – 7 – 9 г.
 • 2 възрастова категория – 10 -12 г.
 • 3 възрастова категория – 13 -15 г.
 • 4 възрастова категория – 16 -18 г.

Критерии за оценка:

 • степен на владение на музикалния инструмент;
 • чистота на интонациите и музикалната структура;
 • сложност на репертоара;
 • технически възможности на ансамблово изпълнение;
 • музикалност, артистичност, художествена трактовка на музикалното произведение;
 • творческа индивидуалност /за солисти/.

IV. Оригинален жанр /пластичен етюд, еквилибристика, жонглиране, клоунада, демонстрации на спортни клубове и асоциации./

 1. Соло.
 2. Ансамбъл.

Циркови групи са поканени да представят програма.

 • 1 възрастова категория – 7 – 9 г.
 • 2 възрастова категория – 10 -12 г.
 • 3 възрастова категория – 13 -15 г.
 • 4 възрастова категория – 16 -18 г.

Критерии за оценка:

 • Ниво на циркова подготовка и умения за успешно представяне;
 • технически възможности на изпълнителя;
 • артистичност, сценичност /пластика, костюм, култура на изпълнението/;
 • творчески подход в подпора на репертоара;
 • сложност на програмата;
 • художествено оформление на програмата, реквизит.

V. Театрален жанр /в конкурса се приема участие на аматьорски колективи от всички видове на театралното изкуство/.

 • Колективите представят на конкурса малки сценични епизоди, моноспектакли, етюди, сцени от спектакли или пиеси, които имат композиционно завършен характер.
 • Няма разделения на възрастови групи.

Критерии за оценка:

 • пълнота и изразителност на произведенията;
 • разкриване и яркост на художествените образи, степен на изпълнение;
 • сценичност /пластичност, костюм, култура на изпълнение/;
 • художествено оформление на спектакъла, реквизит;
 • дикция на актьорите;
 • съответствие на репертоара с възрастовите особености на изпълнителите.

VI. Художествени занаяти /художествена бродерия; дантели (ръчно тъчене, гоблени;; художествено везане; картини на тъкани; картини на дърво и стъкло; художествена обработка на дърво; дърворезба; изделия от кора; художествена обработка на кожи; художествена обработка на метал; грънчарство; изделия от глина; флористика; оригами/.

 • 1 възрастова категория – 7 – 9 г.
 • 2 възрастова категория – 10 -12 г.
 • 3 възрастова категория – 13 -15 г.
 • 4 възрастова категория – 16 -18 г.
 • 5 възрастова категория – над18 г.

По време на мини-изложбите ще се проведат майсторски класове.

Критерии за оценка:

 • творческа индивидуалност и умения на участника, владеене на избраната технология;
 • отразяване на заявената тема;
 • съхранение и използване на народните традиции в представените изделия;
 • новаторство и оригиналност;
 • високи нива на умения, художествен вкус, техника на изпълнение;
 • съответствие на работата с възрастта на участника;
 • естетически вид на изделието.

/На фестивала не се приемат творби, направени по готови схеми, модели, рисунки, по фабрични или други образци/

Конкурсни изисквания

   Участниците в конкурса е нужно да предоставят следните документи

 • Вокални изпълнители /солисти, дуети, ансамбли/ изпълняват по едно произведение с обща продължителност не повече от 3 минути.
 • Хореографски колективи изпълняват един танц в една категория до 3 минути, а соло изпълнение до 2 минути.
 • Солисти инструменталисти изпълняват едно произведение с обща продължителност до 3 минути, а инструментални ансамбли до 4 минути.
 • Колективи в оригиналния жанр изпълняват една композиция до 5 минути.
 • Колективи в театралния жанр изпълняват едно произведение до 10 минути.
 • Художествени занаяти – От всеки автор се приемат не повече от 5 творби, от колективи – не повече от 10 творби.

Всички творби следва да бъдат оформени и готови за експозиция. На обратната страна на експоната следва да бъде прикрепен етикет.

ВНИМАНИЕ: молим за строго придържане към регламента!

 Награждаване на участнице

 • Резултатите и награждаванията от конкурса се провеждат по отделните категории, като се взема предвид възрастовите категории, предоставя се присъждане на Гран-при, три призови места, и на победителите се връчват диплом и специални награди.
 • При ситуации, когато няма достойни претенденти за Гран-при и призови места – не се присъждат награди.
 • Допуска се дублиране на призови места /две първи места, втори и т.н/.
 • Програмата на Гала-концерта се определя на основание решение на журито.
 • Решението на журито се явява окончателно и не подлежи на изменение.

Технические изисквания

 • Носители на звукозаписи са СД с високо качество на звука.
 • Всеки звукозапис трябва да е на отделен носител със споменато име на произведението, композитор, текст, име на състава или фамилия на изпълнителя, и също продължителност на записа.
 • Не се допуска изпълнение на плейбек.
 • Звукозапис трябва да бъде инсталиран в началото на записа.

Общи условия

 • Подготовката и провеждането на фестивала се осъществява от организационния комитет.
 • Организационният комитет утвърждава жури за всяка категория, което се формира от водещи специалисти по култура и изкуства.
 • Организационният комитет има право да използва и разпространява /без плащане на хонорар на участници и гости на конкурса/ аудио- и видеозаписи, печати и други продукции, направени по време на провеждането на конкурса и на последващите действия.
 • За публикуване на статии за колективите /солистите/ на сайта на организаторите и за подготовка на информационните материали е необходимо предоставянето на информационен лист, който следва да включва биография, интересни факти от живота на колектива /солиста/, две цветни снимки.
 • Участниците във фестивала имат право да рекламират свой спонсор. За това участниците следва да изпратят в електронен вид лого на спонсора /ако има/, име на фирмата, име на управителя.
 • Неспазване на условията на тази разпоредба води до изключване от участие във фестивала.
 • Въпроси, които не са споменати в настоящото приложение, се решават от организационния комитет.

Контакти

По всички въпроси, обърнете се към viber/tel

+380 97 253 15 20 – Наталия   

+359 893353136 – Светлана

Кандидатстване и фонограмы изпращане на

info@tural.bg  sales2@tural.bg